Bachelor Of Business Administration (BBA)

Studieprogramma

Het studieprogramma van de bacheloropleiding bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. Gedurende de eerste twee studiejaren volgen alle studenten dezelfde vakken. Aan het eind van het tweede studiejaar kiest u een afstudeerrichting. In jaar 3 en jaar 4 gaat u zich specialiseren.

De opleiding kent 6 afstudeerrichtingen: Algemeen Bedrijfsmanagement, Marketing Management, Human Resource Management, Fiscaal Recht en Economie, Financiële Dienstverlening en Logistiek Management.

De studie is thematisch opgezet. Ieder thema wordt afgesloten met en praktijk-integratieopdracht. Hierin worden de opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd toegepast. Bijvoorbeeld door het schrijven van een marketingplan.

Voor uitgebreide informatie over het studieprogramma, kunt u de studiegids downloaden via deze link Studiegids AD en BBA opleiding 2018-2019.

Vooropleiding

Toelating tot de bacheloropleiding is mogelijk, als u één van de volgende diploma’s in uw bezit heeft: HAVO, VWO, MBO-4, IMEAO AE of ST Stream, NATIN, universitair schakeljaar, AVF Kweekschool, een gelijkwaardig diploma conform de NUFFIC, alsmede de Moderne Bedrijfsadministratie afgegeven door de Nederlandse examenbureaus LSSO, Associatie of Stibex.

Studenten die geen wiskunde, economie I en economie II of vergelijkbare vakken in hun pakket hebben, dienen toelatingscursussen te volgen om hun kennis bij te spijkeren. De toelatingscursussen worden voor aanvang van de opleiding (augustus en september) verzorgd. Deelname aan de toelatingscursussen is verplicht. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of de student tot de opleiding wordt toegelaten.

Een aankomende student die niet over de vereiste vooropleiding beschikt of die niet de gehele opleiding wil volgen, kan zich inschrijven als certificaatstudent voor het volgen van één of meer cursussen waarin hij examen wenst te maken.

Studieduur en lesgeld

U kunt inschrijven als voltijd-, deeltijd- of certificaatstudent. De nominale studieduur bedraagt 4 jaar. Van een voltijdstudent wordt verwacht dat hij 40 uur per week aan de studie besteed. Werkenden volgen de studie in deeltijd en ronden de opleiding in een rustiger tempo af.

Het collegejaar wordt ingedeeld in 2 semesters. Een semester is een periode van 21 weken, welke bestaat uit 16 collegeweken, 2 collegevrije weken en 3 tentamenweken.

De lessen worden drie keer per week verzorgd op maandag en woensdag van 18.00-21.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur. Alle lessen worden gefilmd. De studenten kunnen vanuit de digitale leeromgeving de lesvideo’s downloaden en in hun eigen tempo de stof bestuderen.

De student kan het collegegeld in minimaal 12 maanden aflossen. Een betalingsregeling op maat is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Voor informatie over de kosten, downloadt de prijslijst.

Stage en afstuderen

In het derde en het vierde studiejaar nemen onze studenten deel aan een stage- en afstudeertraject. Tijdens dit traject wordt de opgedane competenties in de praktijksituatie toegepast. Het traject duurt in totaal 32 weken. De studenten lopen stage in Suriname, Curaçao, Aruba of Bonaire. Ook is het mogelijk om op de eigen werkplek de stageopdrachten uit te voeren. Na afloop schrijft de student een stageverslag (jaar 3) of een afstudeerscriptie (jaar 4).

Hogeschool ABC heeft op Curaçao een stagedesk die stage, huisvesting, verblijfvergunning en begeleiding regelt voor onze studenten.

Docenten

Onze docenten hebben een master- of doctoraaldiploma en relevante werkervaring in het Surinaams onderwijs, het bedrijfsleven of de overheid.

Examen

Voor elke vak moet u examen afleggen. Er zijn schriftelijke examens en niet schriftelijke examens zoals mondelinge examen, verslag, afstudeerscriptie, presentatie en rollenspel.

Diploma

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een certificaat. De student die alle examens heeft gehaald, ontvangt het propedeutisch getuigschrift (in jaar 1) en het Associate Degree getuigschrift (in jaar 2).

Na afloop van de opleiding wordt dan ook het bachelor-diploma behaald. Op grond daarvan mag u de titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren.

Daarnaast krijgen de studenten van de afstudeerrichting Fiscaal Recht & Economie het diploma Belastingconsulent van het Nederlandse exameninstituut RB Opleidingen. De student is gerechtigd om de titel RBc achter de naam te gebruiken.

Vervolgopleiding

Na afronding van de opleiding Bachelor of Business Administration kan de student kiezen voor een masteropleiding in of buiten Suriname.

Extra informatie

Kwaliteit staat bij al onze opleidingen centraal. Niet voor niets heeft Hogeschool ABC in oktober 2016 een aanvraag voor de accreditatie ingediend bij het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Het NOVA is belast met de accreditatie van alle opleidingen van hoger onderwijs in Suriname. Accreditatie houdt in dat de opleiding Bachelor of Business Administration wordt doorgelicht en beoordeeld op basis van de accreditatiekaders voor de toets nieuwe opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Het NOVA heeft ons aanvraag administratief beoordeeld en geconstateerd dat deze voldoet aan de formele eisen. Volgens artikel 15 lid 3 Wet NOVA streeft het NOVA ernaar om binnen één jaar na indieningsdatum een besluit te nemen over de aanvraag.

Onze Partners

logo IACBE

Hogeschool ABC is an Educational Member of the International Accreditation Council for Business Education (IACBE) and has affirmed its commitment to excellence in business education
logo NOVA