PERSBERICHT

Hogeschool ABC verkrijgt nationale accreditatie en wordt toegelaten als educational member van de IACBE

In het kader van de nationale accreditatieplicht in het hoger onderwijs heeft het bestuur van Hogeschool ABC de accreditatieaanvraag voor haar opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) op 27 oktober 2016 ingediend bij het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA).

Het NOVA, dat belast is met de accreditatie van alle opleidingen van hoger onderwijs in Suriname, heeft het aanvraagdossier van Hogeschool ABC op 11 november 2016 administratief beoordeeld en geconstateerd dat deze voldoet aan de formele eisen. Na visitatie door een panel van NOVA werd een adviesrapport inzake de accreditatie van de BBA-opleiding uitgebracht. Vervolgens heeft de accreditatieraad in haar vergadering van 13 oktober 2017 besloten om de aanvraag voor “Toets Nieuwe Opleiding” voor de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) positief te beoordelen.

Tijdens de feestelijke certificaatuitreiking van het NOVA op 2 december 2017 heeft het bestuurslid van hogeschool ABC, de heer drs. Dave Abeleven, het officiële certificaat voor de geaccrediteerde opleiding Bachelor of Business Administration in ontvangst genomen. Volgens de wet NOVA (SB 2007 no. 74) voldoet de opleiding aan de standaarden van de Accreditatiekader Toets Nieuwe Opleidingen van het Hoger Beroepsonderwijs. De opleiding Bachelor of Business Administration is geaccrediteerd van 13 oktober 2017 t/m 13 oktober 2023.

Aansluitend op de nationale accreditatie heeft het bestuur van hogeschool ABC besloten eveneens het proces van internationale accreditatie van haar BBA-opleiding in te zetten. Hiertoe is het lidmaatschap aangevraagd van de International Accreditation Council for Business Education (IACBE), gevestigd in de staat Kansas, USA. Op 30 november 2017 werd de hogeschool vervolgens officieel toegelaten als educational member van de IACBE. Hiermee heeft hogeschool ABC haar streven naar uitmuntendheid in business education in Suriname wederom bevestigd.

 

Onze Partners

logo IACBE

Hogeschool ABC is an Educational Member of the International Accreditation Council for Business Education (IACBE) and has affirmed its commitment to excellence in business education
logo NOVA