PERSBERICHT

Nieuwe hbo-opleiding:

Bachelor in International Tourism & Leisure Management (BITLM)

Accreditatie NOVA

In het kader van de wettelijke nationale accreditatieplicht in het hoger onderwijs heeft het bestuur van Hogeschool ABC de accreditatieaanvraag Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de opleiding Bachelor in International Tourism & Leisure Management (BITLM) op 30 november 2018 ingediend bij het NOVA.

Op 19 maart 2019 vond de visitatie voor de BITLM-opleiding plaats onder leiding van een panel van het NOVA, waarbij de opleiding getoetst werd aan de hand van de onderwerpen en de standaarden uit het Toetsingskader. Vervolgens heeft het visitatiepanel op 1 mei 2019 een positief advies geformuleerd. De accreditatieraad zal binnenkort een besluit moeten nemen over het door het visitatiepanel samengesteld adviesrapport.

De nieuwe Bachelor in International Tourism & Leisure Management (BITLM) opleiding is uniek voor Suriname en heeft drie afstudeerrichtingen, namelijk International Travel & Tourism Management (ITM), International Event and Leisure Management (ILM) en Tourism Policy and Planning (TPP). Ons onderwijsprogramma is afgestemd op het Nationaal Strategisch Toerisme Plan van Suriname. De opleiding richt zich op de strategische ontwikkeling van toerisme en de creatieve industrieën van ons land.

Na de BITLM-opleiding kan de student enkele van de onderstaande beroepen uitoefenen:

  • Airline & Airport Manager
  • Leisure & Hospitality Executive
  • Project & Event Manager
  • Tourist Product Manager
  • Toerisme beleidsmaker
  • Travel Consultant
  • Travel Planner / Coördinator

Achtergrondinformatie over Hogeschool ABC

Sinds oktober 2017 biedt Hogeschool ABC de door het NOVA geaccrediteerde opleiding Bachelor of Business Administration (BBA). Gezien het succes van deze opleiding heeft het bestuur besloten om een tweede bacheloropleiding aan te bieden in Suriname.

Het managementteam van de hogeschool bestaat uit mevrouw Nicole Wandi BEc (Directeur Onderwijs) en mevrouw Kimberly Danoe BSc (directeur Bedrijfsvoering).

“Onze docenten hebben een master of doctoraal diploma en relevante werkervaring in het Surinaams onderwijs, het bedrijfsleven of de overheid, zoals de NOVA het voorschrijft”, aldus mevrouw Danoe.

Hogeschool ABC werkt met kleine groepen van maximaal 35 studenten waardoor iedere student persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt. Alle lessen worden gefilmd. De studenten kunnen vanuit de digitale leeromgeving de lesvideo’s downloaden en in hun eigen tempo de stof bestuderen. Een student kan zich inschrijven voor de hele opleiding maar ook voor een losse module.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummers 521892 / 8960614 of bezoek de website www.hogeschool-abc.com. Het kantoor aan de Louiselaan 115 / Hoek Verlengde Mahonylaan (boven Mitra) is open van maandag tot en met donderdag van 8.00-17.00 uur en op vrijdag tot 12.00 uur. Het emailadres is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Paramaribo, 13 mei 2019

Het bestuur en de directie van Hogeschool ABC