De opleiding Bachelor of Business Administration is bestemd voor iedereen die een leidinggevende functie in of buiten Suriname ambieert. Tijdens de opleiding leert u een praktijkprobleem vanuit verschillende invalshoeken (juridisch, economisch, organisatorisch, logistiek, marketing) te benaderen en op te lossen. Daarnaast is het onderdeel management een belangrijke invalshoek.

 

De BITLM-opleiding van Hogeschool ABC is een bedrijfskundige opleiding binnen de toerisme en vrijetijd sector. De kracht van de opleiding is dat een BITLM student leert een probleem uit de toerisme en recreatieve branche vanuit verschillende invalshoeken (bv: financieel, juridisch, economisch, organisatorisch, marketing) te benaderen en op te lossen. Daarnaast is het onderdeel toerisme en recreatie management een belangrijke invalshoek. De BITLM-opleiding leidt op tot hoge en middenkaderfuncties binnen uiteenlopende organisaties: klein en groot, profit en non-profit, overheid, dienstverlenend en industrieel.