Service Quality Management

Na afronding van deze cursus is de student in staat:

 • Een service assessment uit te voeren onder toerisme en recreatieve attracties op basis van een probleem of vraagstuk dat direct in relatie staat tot de economische successen van Suriname.

 • Een visie en model te ontwikkelen omtrent servicekwaliteit als duurzame beleidsvoering binnen het toerisme in Suriname en kan Quality Monitoring toepassen om verbetering aan te bevelen.

 • Service Standard Operating Procedures (klachtafhandeling, moeilijke situaties, toeristische informatie enz.) toe te passen in verschillende situaties en in interculturele settings.

 • De relatie tussen servicekwaliteit, klanttevredenheid en waarde aan te geven en toe te passen in praktijksituaties.

 • Het dienstverleningsproces binnen een organisatie te identificeren, te analyseren en adviezen voor herstel en verbetering te formuleren.

Studieprogramma

Tijdens de cursus op HBO-niveau worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Tourism, Hospitality and Leisure Service

 • Characteristics of Tourism, Hospitality and Leisure

 • Service Quality Concepts

 • People, Processes and Physical Evidence

 • The Service Encounter in Tourism

 • Service Quality, customer satisfaction and Value

 • Competitive advantages

 • Service Quality Monitoring and Feedback Systems

Wilt u uitgebreide informatie over het programma? Download de cursusomschrijving.

Vooropleiding

MBO/ HAVO/ VWO werk- en denkniveau

Studieduur

De cursus duurt een semester. Een semester is een periode van 21 weken, welke bestaat uit 16 collegeweken, 2 collegevrije weken en 3 tentamenweken.

Kosten

SRD 3.500,- ineens; of in termijnen 5 x SRD 700,-

Docent

Wordt nader bekend gemaakt.

Examen

De student legt twee schriftelijke toetsen af die steeds handelen over een deel van de leerstof.

Certificaat

Geslaagden ontvangen een waardevol certificaat van Hogeschool ABC.

Vervolgopleiding

Associate Degree of Bachelor in International Tourism & Leisure Management.

Extra informatie

De cursus is onderdeel van de opleiding Bachelor in International Tourism & Leisure Management. Succesvolle afronding biedt recht op vrijstelling voor de gelijknamige module binnen de bacheloropleiding.