Associate Degree Business Administration

Studieprogramma

De studie is thematisch opgezet. Ieder thema wordt afgesloten met en praktijk-integratieopdracht. Hierin worden de opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd toegepast. Bijvoorbeeld door het schrijven van een marketingplan.

Het studieprogramma van het Associate Degree programma duurt twee jaar.

Voor uitgebreide informatie over de gehele opleiding, klik op Studiegids AD en BBA opleiding 2018-2019 om deze te downloaden.

Vooropleiding

Toelating tot het AD-programma is mogelijk, als u één van de volgende diploma’s in uw bezit heeft: HAVO, VWO, MBO-4, IMEAO AE of ST Stream, NATIN, universitair schakeljaar, AVF Kweekschool, een gelijkwaardig diploma conform de NUFFIC, alsmede de Moderne Bedrijfsadministratie afgegeven door de Nederlandse examenbureaus LSSO, Associatie of Stibex.

Studenten die geen wiskunde, economie I en economie II of vergelijkbare vakken in hun pakket hebben, dienen toelatingscursussen te volgen om hun kennis bij te spijkeren. De toelatingscursussen worden voor aanvang van de opleiding (augustus en september) verzorgd. Deelname aan de toelatingscursussen is verplicht. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of de student tot de opleiding wordt toegelaten.

Een aankomende student die niet over de vereiste vooropleiding beschikt of die niet het gehele AD-programma wil volgen, kan zich inschrijven als certificaatstudent voor het volgen van één of meer modulen waarin hij examen wenst te maken.

Studieduur en lesgeld

U kunt inschrijven als voltijd-, deeltijd- of certificaatstudent. De nominale studieduur bedraagt 2 jaar. Van een voltijdstudent wordt verwacht dat hij 40 uur per week aan de studie besteed. Werkenden volgen de studie in deeltijd en ronden het AD-programma in een rustiger tempo af.

Het collegejaar wordt ingedeeld in 2 semesters. Een semester is een periode van 21 weken, welke bestaat uit 16 collegeweken, 2 collegevrije weken en 3 tentamenweken.

De lessen worden drie keer per week verzorgd op maandag en woensdag van 18.00-21.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur. Alle lessen worden gefilmd. De studenten kunnen vanuit de digitale leeromgeving de lesvideo’s downloaden en in hun eigen tempo de stof bestuderen.

De student kan het collegegeld in minimaal 12 maanden aflossen. Een betalingsregeling op maat is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Voor informatie over de kosten, download de prijslijst.

Docenten

Onze docenten hebben een master- of doctoraaldiploma en relevante werkervaring in het Surinaams onderwijs, het bedrijfsleven of de overheid.

Examen

Voor elk vak moet u examen afleggen. Er zijn schriftelijke examens en niet schriftelijke examens zoals mondelinge examen, verslag, presentatie en rollenspel.

Diploma

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een certificaat. De student die alle examens heeft gehaald, ontvangt het propedeutisch getuigschrift (in jaar 1) en het Associate Degree getuigschrift (in jaar 2).

Het officiële Associate Degree getuigschrift vormt een bewijs van kennis en kunde op HBO-niveau en geeft zeer goede kansen op de arbeidsmarkt.

Vervolgopleiding

Het AD-programma maakt onderdeel uit van de opleiding Bachelor of Business Administration. Na afronding van het AD-programma kan de student probleemloos doorstromen naar onze bacheloropleiding. De student kan in twee jaar het bachelor-getuigschrift behalen.

Extra informatie

Kwaliteit staat bij al onze opleidingen centraal. Niet voor niets heeft Hogeschool ABC in oktober 2016 een aanvraag voor de accreditatie ingediend bij het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Het NOVA is belast met de accreditatie van alle opleidingen van hoger onderwijs in Suriname. Accreditatie houdt in dat de opleiding Bachelor of Business Administration wordt doorgelicht en beoordeeld op basis van de accreditatiekaders voor de toets nieuwe opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Het NOVA heeft ons aanvraag administratief beoordeeld en geconstateerd dat deze voldoet aan de formele eisen. Volgens artikel 15 lid 3 Wet NOVA streeft het NOVA ernaar om binnen één jaar na indieningsdatum een besluit te nemen over de aanvraag.

Onze Partners

logo IACBE

Hogeschool ABC is an Educational Member of the International Accreditation Council for Business Education (IACBE) and has affirmed its commitment to excellence in business education
logo NOVA